Wij Bieden De Beste Reisdiensten Aan

comment se déplacer a Bruxelles ?

Algemene Voorwaarden

ART 1: Online boekingsvoorwaarden

1. Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, thuis- en bestemmingsadres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u op de hoogte te houden van het verloop van uw bestelling.
2. Om uw boekingservaring op Alldaydriver.be zo aangenaam mogelijk te maken, verzamelen en bewaren wij, met uw toestemming, uw persoonlijke informatie en bestelgegevens alsook het gebruik van ons systeem. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u diensten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt. Gegevens over het gebruik van onze website en de feedback die we krijgen van onze bezoekers stellen ons in staat om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren.
3. U wordt onze klant wanneer u uw eerste bestelling plaatst.


ART 2: Dienstverlening en contractvorming

1. Alldaydriver.be treedt op als aanbieder van persoonlijke transportdiensten.
2. Het contract (definitieve overeenkomst) voor het verlenen van de vervoerdienst is tussen u (de klant) en de verlener van persoonlijke vervoerdiensten, hierna “uw chauffeur” genoemd.
3. Door het boeken van een huurservice met chauffeur op onze website, gaat u een contract aan met de chauffeur.
4. Reserveringen bij Alldaydriver.be zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van chauffeurs en geschikte voertuigen.


ART 3: Details van de reis

1. Voor luchthaventransfers zal de chauffeur de verwachte aankomsttijd van uw vlucht (doorgegeven op het moment van de boeking door de klant) als referentie nemen voor de ophaaltijd van de klant. De plaatselijke gemiddelde tijd voor het ophalen van ingecheckte bagage en het inklaren bij de douane zal worden toegevoegd aan de oorspronkelijke geplande aankomsttijd, d.w.z. dat de aankomsttijd van het vliegtuig niet gelijk is aan de tijd waarop de klant door de chauffeur wordt opgehaald.
2. Vergelijk uw boekingsgegevens met de ontvangstbevestiging van uw chauffeur. Eventuele wijzigingen (alle wijzigingen, inclusief vluchtvertragingen) of afwijkingen moeten rechtstreeks aan uw chauffeur worden gemeld via ons systeem (te beheren op onze website in de pagina “Uw boekingen”).
3. Met eventuele aanpassingen van uw vlucht zal rekening worden gehouden, maar dit kan leiden tot mogelijke wachttijden.
4. Wij adviseren de Klant contact op te nemen met de chauffeur als de vertraging meer dan 30 minuten bedraagt.


ART 4: Aansprakelijkheid

– Aansprakelijkheid voor de levering van transferdiensten tussen u en de Chauffeur is beperkt tot de twee partijen tussen wie de dienst is gecontracteerd.
– De aansprakelijkheid die uit deze overeenkomst voortvloeit, zal derhalve tussen u en de bestuurder worden geregeld.
– Elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit het verlenen van de transferdienst valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de chauffeur en zijn verzekeringsmaatschappijen.
– Alaydriver.be en/of de chauffeur zijn niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van vertragingen, met inbegrip van vertragingen veroorzaakt door wachttijden op de luchthaven, met inbegrip van schade veroorzaakt door het ontbreken van enige transfer of aansluiting, met inbegrip van aansluitende vluchten. Alldaydriver.be en/of de Bestuurder toont aan dat hij of zijn werknemers redelijke maatregelen hebben genomen om de schade te voorkomen, of indien en in de mate dat het voor Alldaydriver.be en/of de Bestuurder en zijn werknemers onmogelijk was om maatregelen te nemen om dergelijke maatregelen te nemen.
– Door de Algemene Voorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat Alldaydriver.be op geen enkele manier aansprakelijk zal zijn voor verliezen, uitgaven of vorderingen van u in verband met een probleem met de Overdracht en dat alle vorderingen zullen worden doorverwezen naar de Bestuurder.
– Alaydriver.be zal echter al het mogelijke doen om de gebruiker te helpen bij het oplossen van de problemen of klachten.


ART 5: Beschikbaarheid van diensten

– Alldaydriver.be heeft het recht, in naam van de bestuurder, een door u geplaatste bestelling te weigeren.
– Wij garanderen niet dat wij aan elke boekingsaanvraag een chauffeur kunnen toewijzen.
– Alle informatie op de websites wordt te goeder trouw verstrekt en wordt geacht correct te zijn op het tijdstip van het drukken.
– Alldaydriver.be zal niet verantwoordelijk zijn voor andere onnauwkeurigheden die te wijten zijn aan verouderde informatie die niet door de bestuurder aan ons werd meegedeeld.

ART 6: Vervoersdienst

– De route naar of van de bestemming kan niet worden gegarandeerd en de op onze website getoonde Google-kaart dient uitsluitend ter informatie. Hoewel redelijke inspanningen worden gedaan om ervoor te zorgen dat de ophaaltijden worden nageleefd, kunnen deze niet worden gegarandeerd. Ongebruikte transfers worden niet terugbetaald en kosten voor alternatief vervoer worden niet terugbetaald, tenzij vooraf toestemming is verleend door een medewerker van onze klantenservice. Als u toestemming hebt om alternatief vervoer te nemen, zorg er dan voor dat u een ontvangstbewijs krijgt en dien dit ter beoordeling in bij onze klantenservice. Er zal geen betaling verschuldigd zijn voor reisaanvragen die zonder geldige ontvangstbewijzen worden ingediend.
– Voor inkomende transfers zullen onze chauffeurs bij aankomst op u wachten tot maximaal 60 minuten na uw geplande aankomsttijd. Bij vertrek zullen onze chauffeurs niet later dan 20 minuten na uw ophaaltijd wachten. Als u de chauffeur vraagt om langer dan 20 minuten te wachten, moet u er rekening mee houden dat de chauffeur rechtstreeks wachtkosten in rekening kan brengen.
– U bent verantwoordelijk voor het controleren van de overeengekomen afhaaltijd en ervoor te zorgen dat de aankomsttijd op de luchthaven van vertrek ten minste 10 minuten voor de opening van de incheckbalie is en niet minder dan twee uur voor de geplande datum. vertrektijd van de vlucht
– De chauffeur haalt u op en zet u af zo dicht mogelijk bij de aangegeven adressen. Indien de toegang via een conventionele route is afgesloten ten gevolge van weersomstandigheden, verkeersongevallen, enz., zal de chauffeur, op uw uitdrukkelijk verzoek, een langere route volgen om de overeengekomen bestemming te bereiken, maar in dit geval tegen extra kosten.
– Hoewel wij ernaar streven SMS-bevestigingsberichten te verzenden, hangt deze dienst af van telefoonnetwerken waarover wij geen controle hebben.


ART 7: Betaling

– Alldaydriver.be biedt twee betalingsmogelijkheden:

Contract voor een minimumduur van drie (3) uur en voor een minimumbedrag van negentig euro exclusief belasting (EUR 90,-HT).

1. De cliënt betaalt nadat de dienst is verleend en na facturering
2. Volledige betaling tijdens het online boekingsproces na facturering


– Voor sommige bestemmingen kan volledige vooruitbetaling vereist zijn.ART 8: Wijzigingen en annuleringen door u

– Eventuele wijzigingen (bv. vluchtvertragingen) in de transferdetails moeten vóór de reisdatum worden aangevraagd in de rubriek “Diensten” op de website en zullen pas van kracht worden na verificatie met de chauffeur en bevestiging per e-mail.


1. Als u tot 48 uur voor de ophaaltijd (zoals aangegeven in de voucher) annuleert, bedragen de annuleringskosten 25% van de oorspronkelijke boekingsprijs.
2. Als u tussen 48 en 24 uur voor de geplande ophaaltijd (zoals aangegeven in de voucher) annuleert, bedragen de annuleringskosten 50% van de oorspronkelijke boekingsprijs.
3. Als u binnen 24 uur voor de geplande ophaaltijd (zoals aangegeven in de voucher) annuleert, bedragen de annuleringskosten 100% van de oorspronkelijke boekingsprijs.

ART 9: Wijzigingen en annuleringen door Alaydriver.be

– Wij zullen al het redelijke doen om aan uw voertuigvoorkeur tegemoet te komen, maar het is mogelijk dat wij om operationele of veiligheidsredenen een alternatief voertuig ter beschikking moeten stellen. Als we uw boeking moeten wijzigen in een lagere categorie of kleiner voertuig waarvoor een lager tarief beschikbaar is, zullen we het verschil terugbetalen.
– In zeldzame gevallen kan het nodig zijn uw reis te annuleren. In dergelijke omstandigheden ontvangt u 100% restitutie (te betalen binnen 30 dagen), maar zullen wij geen verdere aansprakelijkheid jegens u hebben die voortvloeit uit een dergelijke annulering. Wij zullen echter alles in het werk stellen om passende alternatieven te vinden voor elke bevestigde boeking die vervolgens door ons wordt geannuleerd.


ART 10 Wijzigingen en annuleringen door de leverancier

– In geval van vertraging (vlucht) > 1 uur door de Klant, is de chauffeur gerechtigd de boeking te annuleren of de extra wachttijd (> 1 uur) in rekening te brengen. In geval van annulering door de chauffeur, zal het totale door de klant betaalde bedrag worden terugbetaald.
– Wij zullen u zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op de hoogte brengen als de chauffeur een belangrijke wijziging in uw boeking moet aanbrengen of deze moet annuleren. Wij zullen ook alle redelijke inspanningen leveren om een geschikte alternatieve bestuurder te vinden zonder extra kosten voor u, maar wij zullen geen verdere aansprakelijkheid jegens u hebben.


ART 11: Restitutiebeleid

– Alle annuleringen moeten schriftelijk per e-mail worden doorgegeven aan onze klantenservice.
– Indien wij uw annuleringsverzoek meer dan 48 uur voor de geplande ophaaltijd van de transfer die u wenst te annuleren ontvangen, zal het voor die transfer betaalde bedrag worden terugbetaald, verminderd met 25% van het totale boekingsbedrag. Er wordt geen terugbetaling gegeven voor annuleringen die minder dan 24 uur na de geplande ophaaltijd van de transfer die u wenst te annuleren, worden ontvangen.
– Restituties zullen binnen 30 dagen worden betaald.


ART 12: Kinderzitjes

– Elk land heeft andere regels en voorschriften voor het gebruik van baby- en kinderzitjes.
– Kinder-/babyzitjes worden waar mogelijk bij de boeking verstrekt, maar het kan voorkomen dat deze niet kunnen worden verstrekt. In dergelijke gevallen heeft u recht op volledige terugbetaling van de niet ter beschikking gestelde zitplaatsen. Indien u niet wenst te reizen met kinder/babyzitjes die niet voorzien zijn, gelieve dan zelf voor een kinder/babyzitje te zorgen.

 

ART 13: Extra stopplaatsen – Extra stopplaatsen:

– Extra stops worden niet meegerekend door de automatische prijscalculator, wij beschouwen extra stops als een extra service die aan de chauffeur wordt gevraagd, elke extra stop wordt ten minste 10 euro in rekening gebracht, de prijs wordt berekend op basis van de omleidingen die het vertrekpunt van het aankomstpunt scheidt.


ART 14: Bagage

– Onze prijzen zijn inclusief één tas of koffer per passagiersstoel (gebaseerd op een maximale gecombineerde afmeting van 158 cm, lengte + breedte + hoogte) per stuk. Alle bagage moet worden aangegeven op het moment van de boeking. Kleine voorwerpen die in de voeten van de passagier passen (bv. een laptoptas, handtas of kleine schoudertas) behoeven niet te worden aangegeven. De passagier is verantwoordelijk voor alle kosten indien extra voertuigen nodig zijn om niet-aangegeven overbagage te vervoeren.
– Extra bagage en omvangrijke voorwerpen kunnen in rekening worden gebracht.
– Neem contact op met de klantendienst van Alldaydriver.be voor meer informatie.


ART 15: Contact

– Alle contacten met betrekking tot de wijziging van uw reserveringsgegevens moeten worden aangevraagd per e-mail of via de rubriek “Diensten” (toegankelijk via onze website).
– Het is van essentieel belang dat u controleert of het door u opgegeven e-mailadres juist is en dat u alle binnenkomende e-mails leest tot op het moment van uw overdracht.
– In geval van onvermijdelijke wijzigingen van het contract zullen wij u per e-mail informeren op het adres dat u bij de reservering hebt opgegeven; de verzending van deze e-mail geldt als bewijs van ontvangst van uw kant. Hetzelfde systeem geldt voor alle andere adviserende e-mails die wij u kunnen sturen.
– Als u om een andere reden niet in staat bent het ophaalpunt te bereiken binnen een redelijke tijd na de ophaaltijd die op uw voucher staat vermeld, zal de chauffeur proberen contact met u op te nemen via het mobiele telefoonnummer dat u hebt opgegeven.
– Als u niet bereikbaar bent omdat u bij de boeking geen werkend mobiel telefoonnummer hebt opgegeven, een slechte verbinding hebt, geen signaal, voicemail geactiveerd of de oproep niet wordt beantwoord. De bestuurder is ontheven van zijn verplichtingen en er is geen terugbetaling verschuldigd.


ART 16: Overmacht

– Alldaydriver.be en uw chauffeur kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertragingen, wijzigingen of annuleringen van de dienst te wijten aan overmacht, of andere onvoorziene omstandigheden of buiten de controle van de chauffeur.


ART 17: Website

– De auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten van de websites worden beschermd door de nationale en internationale regelgeving inzake intellectuele eigendom.
– De afbeeldingen van de vervoersmogelijkheden die bij de reservering worden gepresenteerd, zijn louter informatief. De kleur, het merk of het model kunnen afwijken van de getoonde afbeeldingen.

ALL-DAY-DRIVER
door SERGE MBENGUE – KERKSTRAAT 17 1930 ZAVENTEM – BTW BE 0829.590.124

Autoverhuurcontract met chauffeur

CONTRACTNR. “_CLIENT_ID
TUSSEN AAN DE ENE KANT :
CHAUFFEUR DE HELE DAG – BELGIË
door SERGE MBENGUE- Kerkstraat 17 1930 Zaventem – BTW BE 0829.590.124
Ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer: 0829.590.124
Met het LVC-licentienummer 1248, afgegeven door de regio Waloon op 02/09/2019 . De ordonnantie van 27 april 1995 en de uitvoeringsbesluiten van 29 maart 2007 en 20 maart 2008, en in het bijzonder die welke van toepassing zijn op inbreuken.

EN VAN HET ANDERE DEEL: U (de cliënt) :
hierna te noemen “de cliënt” (zie onderstaande bestelbon)

IS HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN:
Doel:
De exploitant stelt aan de klant het voertuig met chauffeur ter beschikking: Identificatienummer LVC1248
Bestuurder met het voertuig: AIWAYS U5 . PL: TLAJ638

Voor de periode ……xxxxx…..(zie bestelbon) tot 07/10/2026 in het kader van een langetermijncontract te raadplegen op de zetel van de onderneming.

De reis waarvoor deze overeenkomst wordt gesloten, maakt deel uit van een geheel van reizen met een totale duur van ten minste 3 uur en 90 euro (geïndexeerd indien van toepassing), exclusief BTW. Dit is de enige omstandigheid waarin autohuur met chauffeur wettelijk is toegestaan. De 3 uren mogen niet opeenvolgend zijn. Het kan ook in de tijd worden gesplitst. Vervoerdiensten behoeven niet voor een periode van drie (3) opeenvolgende uren te worden verricht.

Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de factuur op bankrekening BE46 3631 8860 6436 of via Stripe direct na facturering.

De bepalingen van de ordonnantie van 27 april 1995 betreffende taxidiensten en autoverhuurdiensten met chauffeur en de uitvoeringsbesluiten daarvan zijn volledig van toepassing

✍️ALL DAY DRIVER – BELGIË door SERGE MBENGUE

☑️ Ik heb het contract en de gebruiksvoorwaarden gelezen en aanvaard* * Dit contract is volledig door mij ondertekend en aanvaard.
* Dit contract wordt online ondertekend en aanvaard door het vakje via de klant aan te vinken ☑️